Nowe książki w „Kąciku Profilaktycznym”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławkowie w ramach „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2013–2018” przekazał Bibliotece książki z zakresu profilaktyki i zdrowego stylu życia o wartości ok. 1000 zł. Dzięki wsparciu MOPS-u księgozbiór z „Kącika profilaktycznego” wzbogacił się o 40 tytułów – są to głównie poradniki dotyczące życiowych kryzysów, uzależnień i współuzależnień (narkomania, alkoholizm), zaburzeń odżywiania, lęków i depresji. Wiele z tych pozycji dotyka problemów dzieci i młodzieży (nadpobudliwość, agresja, subkultury, uzależnienia, w tym od gier).

Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z nowymi książkami. Jednocześnie pragniemy jeszcze raz serdecznie podziękować za inicjatywę i wsparcie finansowe ze strony Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławkowie oraz wyrazić nadzieję na dalszą współpracę.

logo BN
logo MKiDN
logo NPRC