Regulaminy

Regulamin MBP w Sławkowie

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Miejska Biblioteka Publiczna w Sławkowie, zwana dalej Biblioteką, jest instytucją kultury i działa na podstawie Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2012r. poz. 642).

Czytaj więcej: Regulamin MBP w Sławkowie

Cennik opłat regulaminowych

 

 

 

 

  1. Wysokość odszkodowania za książkę zagubioną, zniszczoną lub uszkodzoną ustala dyrektor Biblioteki w zależności od aktualnej, rynkowej wartości książki.

 

  1. Kary regulaminowe za upomnienia i przetrzymywanie książek bez prolongaty:

 

- I upomnienie pisemne, wysłane pocztą –     5,00 zł

- II upomnienie pisemne, wysłane pocztą –  10,00 zł

- III upomnienie pisemne, wysłane pocztą – 15,00 zł

 

  1. Opłaty za usługi kserograficzne:

 

- jednostronna odbitka kserograficzna formatu A4 – 0,20 zł

- dwustronna odbitka kserograficzna formatu A4   – 0,30 zł

- jednostronna odbitka kserograficzna formatu A3 – 0,40 zł

- dwustronna odbitka kserograficzna formatu A3   – 0,50 zł

 

  1. Opłaty za wydruki komputerowe:

 

- jedna strona tekstu – 0,30 zł

- jedna strona z elementami grafiki – 0,50 zł – 5,00 zł

 

 

logo BN
logo MKiDN
logo NPRC