DYREKTOR
mgr Agnieszka Wąs

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Edyta Koniusz

PRACOWNICY MERYTORYCZNI

Bibliotekarze:
mgr Joanna Glanowska
mgr Marta Massalska
mgr Gabriela Pięta
mgr Jolanta Przęzak