Początek Miejskiej Biblioteki Publicznej wyznacza 24 kwietnia 1946 roku, kiedy to Gromadzka Rada Narodowa podjęła uchwałę, na mocy której utworzono sekcję biblioteczną, która zajęła się zbiórką książek i pieniędzy na rzecz mającej powstać biblioteki. 5 maja powołano Tymczasowy Zarząd organizującej się biblioteki.

W lutym 1947 r. biblioteka rozpoczęła swoją działalność z liczbą 260 książek. Pierwotne pomieszczenie znalazła w ratuszu, zaś od połowy roku 1947 mieściła się w budynku szkolnym przy ul. Kościelnej, a trzy lata później przy ul. Zamkowej.

Wypożyczenia odbywały się wówczas 2 razy w tygodniu po 2 ? 3 godziny.

W 1954 r. biblioteka poszerzyła działalność: rejestrowała coraz więcej czytelników, wzbogacała swój księgozbiór, wprowadzała dodatkowe prace z czytelnikiem. Ówczesny lokal biblioteczny stał się za ciasny więc przeniesiono ją do większego i bardziej atrakcyjnego miejsca przy Małym Rynku.

Księgozbiór liczył wówczas 2930 woluminów i 395 czytelników, biblioteka posiadała również 4 punkty biblioteczne.

Rok 1955 przyniósł zmianę nazwy placówki na Osiedlową Bibliotekę Publiczną. Dwa dni otwarcia biblioteki nie zaspakajały potrzeb mieszkańców, wypożyczanie zwiększono do 4 razy tygodniowo. Biblioteka coraz bardziej rozwijała pracę z czytelnikiem.

W roku 1958 wypożyczanie odbywało się 5 razy w tygodniu po 5 godzin dziennie. Pozostały czas poświęcano na prace wewnętrzne biblioteki. Liczba czytelników sięgała 598 i biblioteka zmieniła szyld na Miejską Bibliotekę Publiczną. Zajmowany słabo ogrzewany lokal nie nadawał się już do pracy w miesiącach zimowych, dlatego po raz kolejny zmieniła się siedziba, tym razem na ulicę Staropocztową, gdzie przetrwała do 1966r.

16 lipca 1966r. Przedsiębiorstwo Państwowe ?Dom Książki? w Krakowie przekazało bibliotece trzy pomieszczenia w budynku mieszczącym się przy ul. 15 Grudnia (obecnie Legionów Polskich). Po raz kolejny sławkowską książnicę czekała przeprowadzka. Księgozbiór liczył wówczas 8420 tomów, a liczba czytelników sięgała 750. Nowe lokum miało bardzo korzystny wpływ na częstotliwość odwiedzin biblioteki. Ze względu na ilość wypożyczeń, w 1966 r. zajęła ona trzecie, a rok później już drugie miejsce w powiecie. W tym czasie zgromadzono również bogatą na ówczesne czasy fonotekę oraz prowadzono szeroką działalność kulturalną. Lokalizacja ta przetrwała dwadzieścia jeden lat.

W roku 1985 rozpoczęto prace projektowe nowej biblioteki o tej samej lokalizacji, która to miała być inwestycją wojewódzką. W 1987 roku biblioteka została przeniesiona do lokalu zastępczego o nieco większej powierzchni, przy ul. PCK 9, w budynku tym funkcjonowała do 2006 roku. Obiekt przy 15 Grudnia został wyburzony, teren zniwelowany. W związku ze zmianami ekonomicznymi kraju województwo nie mogło kontynuować budowy a samorząd miejski nie podjął zadania, mając już rozpoczętych wiele innych inwestycji. Budowa upadła.

Dynamiczny rozwój sławkowskiej placówki przypadł na lata dziewięćdziesiąte. W 1990 roku księgozbiór liczył 33 370 woluminów, dwa lata później liczba ta wzrosła do 39 430 tomów. Na koniec XX wieku księgi inwentarzowe zamknęły się wpisem 47 527 egzemplarzy. Biblioteka sukcesywnie pozyskiwała także nowych czytelników. W 1988 roku zarejestrowano 1150 osób, natomiast w 1992 roku ze zbiorów korzystało już 1420 czytelników. Ich liczba zwiększyła się w połowie lat dziewięćdziesiątych do 1700.

Od 2006 r. MBP w Sławkowie dysponuje nową siedzibą przy ulicy Gen. Władysława Sikorskiego. Wraz ze zmianą lokalu, znacznie rozszerzyła się działalność kulturalno ? oświatowa sławkowskiej książnicy. Podjęto nowe inicjatywy skierowane zarówno do młodych jak i dojrzałych czytelników biblioteki. Przejawia się ona w organizacji różnorodnych wystaw, ekspozycji i konkursów, których tematyka związana jest z ważniejszymi rocznicami przypadającymi na dany rok kalendarzowy. Organizowane są spotkania autorskie, na których dotychczas gościli między innymi Grzegorz Kasdepke, Wanda Chotomska, Marta Fox. W celu popularyzacji czytelnictwa biblioteka cyklicznie organizuje kiermasze książek, na których promowane są również wydawnictwa dotyczące miasta Sławkowa i książki rodzimych twórców.

Z inicjatywy biblioteki odbywają się wieczory autorskie z udziałem znanych ludzi pióra. W ramach współpracy z instytucjami upowszechniania kultury książnica współorganizuje od ponad dziesięciu lat konkursy recytatorskie. W bibliotece odbywają się także lekcje biblioteczne, na które uczęszczają dzieci z miejscowego przedszkola, szkoły podstawowej i zespołu szkół.