DYREKTOR
mgr Agnieszka Wąs

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Edyta Koniusz

PRACOWNICY MERYTORYCZNI

Bibliotekarze:
mgr Joanna Glanowska
mgr Marta Massalska
mgr Jolanta Przęzak