Komunikat

with Brak komentarzy

Komunikat dotyczący otwarcia Biblioteki

             Decyzją Rządu RP, od 04 maja br. w Polsce mogą wznowić działalność niektóre instytucje kultury, w tym biblioteki. Zdjęcie zakazu działalności instytucji nie oznacza nakazu ich otwarcia. Ostateczną decyzję o czasie, trybie i tempie otwierania instytucji oraz procedurach związanych z  zapewnieniem ochrony zdrowia pracowników i jej użytkowników podejmuje dyrektor instytucji w  porozumieniu z organizatorem i po konsultacji z lokalnym inspektorem sanitarnym.

Obecnie trwają prace nad przygotowaniem Biblioteki do funkcjonowania w trakcie epidemii COVID-19. Po ich zakończeniu poinformujemy Państwa o dacie otwarcia Biblioteki i  nowych zasadach jej funkcjonowania.

komunikat biblioteka jeszcze zamknięta